Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

ArtLand Marta Zaborowska, 25.05.2018r.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, firma LAMPLUX Marta Zaborowska z siedzibą w Kartuzach 83-300, Kościerska 11, NIP 5891981627, nr REGON XXX jako Administrator danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów:

Marta Zaborowska, NIP 5891981627, nr REGON XXX, prowadząca działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, oraz usług świadczonych na odległość, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych (poprzez wiadomość prywatną w aplikacji Messenger, drogą mailową lub telefonicznie).

Jeśli chcesz skontaktować się z nami za pomocą komentarza pod postem – musisz być zalogowanym użytkownikiem Facebook.

Cel przetwarzania:

Twoje dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji Twoich zamówień.

Podstawa przetwarzania:

Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Twoja zgoda wyrażona podczas składania zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w przypadkach usługi na odległość może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

brak możliwości realizacji usługi na odległość

Możliwość cofnięcia zgody:

w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

-przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych – ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Administratora przez którąkolwiek ze stron – cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, zabezpieczone hasłem komputery, zamykane na klucz biuro.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych – ich sprostowania – usunięcia – ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania -żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA/COOKIES

Fanpage FB i blog stosują mechanizm „cookies”. Cookies ( ciasteczka ) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika. Pliki te nie zawierają danych osobowych i są wykorzystywane przez Administratora tylko i wyłącznie do prawidłowego działania strony. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja oraz nie usuwanie ich z dysku komputera

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

– usunąć pliki cookies – blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

– podmioty realizujące dostawę towarów – dostawcy płatności – podmiot zapewniający system mailingowy – portale społecznościowe – księgowość

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: zaborowska.art@gmail.com